Home English Espanyol नेपालि Franais हिन्दि Dutch Romanian Other sites Author   

नेपाली मुख पृष्ठ

नयाँ करार हाम्रो अनुभवमा नयाँ करार र पूरानो करार बीच के भिन्नता छ?
मल्कीचेदेकको पूजाहारीपन मल्कीचेदेक, लेवि र अरु अरु पुजाहारिहरूको तुलना
परमेश्‍वरको नाउँ र येशूको नाउँ पुरानो नियममा भएको परमेश्‍वरको नाम यहोवा र नया नियममा भएको येशूको नामको अर्थ के हो?
यहोवाको साक्षी र येशूको साक्षी
इस्राएलका चाड़-पर्वहरू इस्राएलका चाड़-पर्वहरू र तिनीहरूका आत्मिक अर्थहरू
मोशा र पुत्रत्‍वको बाटो मोशाको जीवनवाट महत्‍वपूर्ण कुराहरू सिक्‍न सकिन्‍छ जसै मोशा र येशूको जीवनमा धेरै समानता भेटिन्‍छन्। पुत्रत्‍वमा बोलाईएकाहरूले पनि सोही बाटो हिड्नु पर्छ।
चार वटा जीवित प्राणीहरू ख्रीष्‍टको शरीर (मण्‍डली) का दर्शनहरू।
म हुँ चौथो जीवित प्राणी।
धर्मशास्त्र र परमेश्वरको वचन परमेश्वरको वचनको अर्थ बाइबल हो कि अर्कै हो?
पुनर्स्थापनाको वर्ष -
येशूलाई बुझ्नु निकोदेमस, फरिसीहरू, उनको आमा बुवा, उनका चेलाहरू, कसैले पनि येशूलाई बुझ्न सकेनन्। के हामीले उहांलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छौं?
बेबिलोन धर्मशास्‍त्रमा बाबेल र बेबिलोनको अध्‍यन अनुसार परमेश्‍वरको सच्‍चा मण्‍डली र शैतानवाट प्रेरणा पाएर मानिसले बनाएको नक्‍कली मण्‍डली बीच भिन्‍नता।
६६६ र ८८८ ६६६ को बारेमा सबै सुनेका छन् तर ८८८ के हो? यि दुई संख्‍यामा लुकिएको अर्थ बुझाउने।
असल गोठालाहरू बाइबलको समय र अहिलेका असल र झुटा गोठालाहरू
चिन्‍ह र आर्श्‍चय कामहरू आफ्‍नो चेलाहरूले उहाँले भन्‍दा महान कामहरू गर्नेछन् भनेर येशूले भन्‍नुभएको कुराको मत्‍लव के हो र हामी झुठा चिन्‍हवाट कसरी बच्‍न सक्‍छौं?
शाऊल र दाऊद इस्राएल देशका यी दुई राजाहरूले परमेश्‍वर र मानिस प्रति गरेको भिन्‍न ब्‍यवहारबाट धेरै कुरा सिक्‍न सकिन्‍छ।
रोटी र दाखरस प्रभु भोजको शुरुवात पुरानो नियमबाट भएको थियो तर यसको अर्थ के हो?
सामरी स्‍त्री बाइबलमा भएका कथाबाट हामीले केही नयाँ शिक्षाहरू पाउँछौं। परमेश्‍वरलाई स्‍वभाविक रुपले पुज्‍नु र आत्‍माले पुज्‍नुमा आकाश र धर्तीको फरक छ।
सारा सृष्टिको मेल-मिलाप विश्‍वास नगर्नेहरू सबै सदासर्वदा अग्‍नि-कुण्‍डमा रहन्‍छन् कि अन्‍तमा तिनीहरू पनि बचाउन सकिन्‍छन्?
प्रभुको आगमन यो अहिले हुन लाएको छ कि? यसको बारेमा बाइबलको मुख्‍य मुख्‍य पदहरू फेरि हेरेको।
छोटा लेखहरू