नेपाली मुख पृष्ठ

हाम्रो अनुभवमा नयाँ करार र पूरानो करार बीच के भिन्नता छ? VIEW ARTICLE »

मल्कीचेदेक, लेवि र अरु अरु पुजाहारिहरूको तुलना। VIEW ARTICLE »

पुरानो नियममा भएको परमेश्‍वरको नाम यहोवा र नया नियममा भएको येशूको नामको अर्थ के हो? VIEW ARTICLE »

सुरुका विश्वासीहरू यहोवाको शाक्षीहरू थिए, कि येशूको साक्षीहरू थिए? साक्षी भनेको के हो? VIEW ARTICLE »

इस्राएलका चाड़-पर्वहरू र तिनीहरूका आत्मिक अर्थहरू। VIEW ARTICLE »

मोशाको जीवनवाट महत्‍वपूर्ण कुराहरू सिक्‍न सकिन्‍छ जसै मोशा र येशूको जीवनमा धेरै समानता भेटिन्‍छन्। पुत्रत्‍वमा बोलाईएकाहरूले पनि सोही बाटो हिड्नु पर्छ। VIEW ARTICLE »

ख्रीष्‍टको शरीर (मण्‍डली) का दर्शनहरू। VIEW ARTICLE »

चौथो जीवित प्राणी। VIEW ARTICLE »

परमेश्वरको वचनको अर्थ बाइबल हो कि अर्कै हो? VIEW ARTICLE »

धर्मशास्त्रमा पुनर्स्थापनाको वर्षको अर्थ VIEW ARTICLE »

निकोदेमस, फरिसीहरू, उनको आमा बुवा, उनका चेलाहरू, कसैले पनि येशूलाई बुझ्न सकेनन्। के हामीले उहांलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छौं? VIEW ARTICLE »

धर्मशास्‍त्रमा बाबेल र बेबिलोनको अध्‍यन अनुसार परमेश्‍वरको सच्‍चा मण्‍डली र शैतानवाट प्रेरणा पाएर मानिसले बनाएको नक्‍कली मण्‍डली बीच भिन्‍नता। VIEW ARTICLE »

६६६ को बारेमा सबै सुनेका छन् तर ८८८ के हो? यि दुई संख्‍यामा लुकिएको अर्थ बुझाउने। VIEW ARTICLE »

बाइबलको समय र अहिलेका असल र झुटा गोठालाहरू। VIEW ARTICLE »

आफ्‍नो चेलाहरूले उहाँले भन्‍दा महान कामहरू गर्नेछन् भनेर येशूले भन्‍नुभएको कुराको मत्‍लव के हो र हामी झुठा चिन्‍हवाट कसरी बच्‍न सक्‍छौं? VIEW ARTICLE »

इस्राएल देशका यी दुई राजाहरूले परमेश्‍वर र मानिस प्रति गरेको भिन्‍न ब्‍यवहारबाट धेरै कुरा सिक्‍न सकिन्‍छ। । VIEW ARTICLE »

प्रभु भोजको शुरुवात पुरानो नियमबाट भएको थियो तर यसको अर्थ के हो? VIEW ARTICLE »

बाइबलमा भएका कथाबाट हामीले केही नयाँ शिक्षाहरू पाउँछौं। परमेश्‍वरलाई स्‍वभाविक रुपले पुज्‍नु र आत्‍माले पुज्‍नुमा आकाश र धर्तीको फरक छ। VIEW ARTICLE »

विश्‍वास नगर्नेहरू सबै सदासर्वदा अग्‍नि-कुण्‍डमा रहन्‍छन् कि अन्‍तमा तिनीहरू पनि बचाउन सकिन्‍छन्? VIEW ARTICLE »

यो अहिले हुन लाएको छ कि? यसको बारेमा बाइबलको मुख्‍य मुख्‍य पदहरू फेरि हेरेको। VIEW ARTICLE »